THE ART OF TAROT
XV.THE DEVIL : ซาตาน     ซาตาน หรือ ปีศาจร้าย อันเป็นตัวแทนของบาปมหันต์ทั้ง 7 อันได้แก่ 1.ตระกละ(Gluttony) 2.โลภ(Greed) 3.เกียจคร้าน(Sloth) 4.ริษยา(Envy) 5.โกรธ(Wrath) 6.ยโสโอหัง(Pride) และ 7.ราคะ(Lust) มนุษย์โลกต้องผจญภัยกับเหล่าซาตานซึ่งเข้ามาสิงสถิตย์ในจิตใจทำให้เกิดความร้อนรน หากยับยั้งใจไม่อยู่อาจนำไปสู่การกระทำชั่ว จึงต้องมีมโนธรรมไว้คอยกำหราบ สงครามที่แท้จริงคือการต่อสู้ระหว่างธรรมกับอธรรม ภายในจิตใจเราท่านแต่ละคนนี่เอง

      ในภาพคือ เทพเจ้าอียิปต์โบราณ นามกรว่าเซ็ท(Set)ผู้ชั่วร้าย มีศีรษะที่ไม่อาจจัดประเภทได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เพราะจมูกอันเรียวยาว,ใบหูตั้งเด่ แลริมฝีปากแบนสนิท ผิวมะเมื่อมสีแทนยังกับไปอาบแดดที่ชายหาด อีกฉายาหนึ่งคือเทพเจ้าแดง(เดือด) ผู้พิศมัยการเผาผลาญพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ให้เป็นทะเลทราย นัยว่าอยู่เบื้องหลังการตัดไม้ ทำลายป่า และทำไร่เลื่อนลอย ตรงข้ามกับเทพเจ้าโอซิริส(Osiris)ที่โปรดความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ มีสมุนอันชาวกรีกเรียกว่าไธโฟเนียน(Thyphonians) ผู้มีสัญลักษณ์นัยน์ตาแดงเพลิง ซึ่งเทพเจ้าเซทแบ่งร่างเหล่าปีศาจพวกนี้ไปเฝ้าขุมนรก

      ทำนายถึงความชั่วสิ่งที่น่าละอายภายในจิตใจของความเป็นมนุษย์ ถึงอย่างไรความผิดบาปก็ยังคงเป็นรากเหง้าที่ฝังลึกมาแต่ดั้งเดิมในใจคน จงระวังใครบางคนที่พยายามบงการคุณ การหมกมุ่นทางเพศ ใช้ชีวิตอิสระแบบช่างมันฉันไม่แคร์ ความรักไม่จริงใจ หลอกลวง มีเรื่องชู้สาว,ลักเพศ สุขภาพไม่สมบูรณ์ การตัดสินบุคคลโดยคำนึงแต่เพียงความมั่งคั่งร่ำรวย งานกลางคืนเปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ-นวด การพนัน สินค้าหนีภาษี สิ่งผิดกฏหมายอะไรทำนองนี้


XIV.temperance  XVI.tower
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน