THE ART OF TAROT
IV.THE EMPEROR : จักรพรรดิ

The Emperor

ALL THE KING'S MEN


     
จักรพรรดิคือมหาบุรุษผู้ได้ครอบครองแก้ว 7 ประการประกอบด้วย 1.จักรรัตนะ(จักรแก้ว) 2.หัตถีรัตนะ(ช้างแก้ว) 3.อัศวรัตนะ(ม้าแก้ว) 4.มณีรัตนะ(มณีแก้ว) 5.อัตถีรัตนะ(นางแก้ว) 6.คหปติรัตนะ(ขุนคลังแก้ว) และ 7.ปรินายกรัตนะ(ขุนพลแก้ว) คำว่าแก้ว ณ ที่นี้น่าจะเป็นคำอุปมา อุปมัย หมายถึงของวิเศษดีเลิศหรือแก้วสารพัดนึก ซึ่งน้อยคนในปฐพีจะถึงพร้อมด้วยมหาอำนาจและบารมี อย่างเราท่านทุกคนมีสิทธิ์เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว เรามีบ้านเป็นประเทศ รั้วเป็นปราการ พ่อ แม่,พี่น้องเป็นอุปราช บริวาร,ลูกน้อง,คนรับใช้เป็นขุนพล ภรรยาเป็นมเหสี การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักสามัคคีเท่านี้ก็เพียงพอกับความสันโดษ โดยไม่ต้องรุกรานใคร

      ในภาพปรากฏสุริยเทพหรือเทพเอเมน-รา(Amun-Ra)ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเทพเจ้าและมนุษย์ ชาย หญิง รวมทั้งสิ่งต่างๆในโลก ในทางโหราศาตร์จักรพรรดิแทนสัญลักษณ์แห่งราศีเมษ(Aries) ถือครองส่วนที่เป็นศีรษะและใบหน้า เป็นเรือนแรกเริ่ม ต้นกำเนิดตัวตน(ตนุ)ของจักรราศี สอดคล้องกับภาพหน้ากากหัวแกะสวมบนศีรษะเทพเจ้ารา อียิปต์ถือว่าแกะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ราศีเมษมีพระอังคาร(Mars)เป็นเจ้าเรือน สังเกตจากเครื่องหมายบนหน้าอกเสื้อผ้าสักหลาดเลื่อมทองประกายเพลิง สะท้อนแสงเด่นบดบังสีอื่นๆ มงกุฏแผ่นกลมสีแดงคือเครื่องหมายสุริยเทพ เคราคือความเป็นมหากษัตริย์ การเจริญเผ่าพันธุ์ บัลลังค์ทองคำเก้าอี้สัตว์สี่เท้าประทับบนแท่นหินลูกบาศก์ ตำแหน่งอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกา หินผาแทนความหมายของความมั่นคง,ทนทานและอมตะนิรันดร์ เมื่อกลายมาเป็นทรงลูกบาศก์ จะสะท้อนถึงสัจจะ เพราะไม่ว่าจะมองจากมิติมุมใดๆ ความกว้าง ยาว สูง จะเท่ากันในทุกด้านเสมอ

      ทำนายถึงการสำรวจภาวะความเป็นผู้นำในการใช้วิสัยทัศน์ประกอบภารกิจบริหารโครงการ มีความยืดหยุ่นพร้อมเปิดรับแนวความความคิดใหม่ๆ ความรักระหว่างพ่อกับลูก รู้จักควบคุมอารมณ์ ความใฝ่ฝันที่บรรลุความจริง การดำรงตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบมากขึ้นหรือเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมระดับสูง(ปริญญาโท,เอก) หรือทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา คุณผู้หญิงมีสิทธิ์ได้แฟนมีฐานะ อาจเป็นชาวต่างประเทศ ได้พึ่งพากันด้วยดี อาชีพนักรัฐศาสตร์ การปกครอง รับราชการ นักการเมือง โอกาสที่จะมีชื่อเสียงเด่นดัง มั่งคั่งร่ำรวย ทรงอิทธิพลน่าเกรงขาม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป Next>>

The Emperor

III.Empress  V.Hierophant
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน