THE ART OF TAROT
III.THE EMPRESS : ราชินี" ขณะเมื่อเธอปรีดาปราโมทย์ จงมองลึกไปในดวงใจ และเธอจะพบว่าสิ่งซึ่ง
ได้เคยยังความเศร้าโศกแก่เธอนั้นกำลังให้ความปราโมทย์แก่เธอ ขณะเมื่อ
เธอเศร้าโศก จงมองลงไปอีก และจะพบว่าแท้จริงนั้นเธอกำลังสะอื้นไห้ถึงสิ่ง
ที่เคยก่อความยินดีมาแล้ว "

ปรัชญาชีวิต ของ คาริล ยิบราน
อ.ระวี ภาวิไล ถอดความ

     มนุษย์ทุกผู้ทุกนามต่างก็ปรารถนาความสุขด้วยวิธีการต่างๆนาๆตามแต่จริตแต่ละคน ในท้ายที่สุดถึงบั้นปลายชีวิตแล้วเราจึงตระหนักว่า "ความสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มี"

      เฮอร์มานน์ ไฮน์(Hermann Haindl)จิตรกรผู้สร้างสรรค์ไพ่ทาโร่ท์ชุดนี้(Haindl Tarot) มีความเชื่อเช่นเดียวกับหลายๆคนว่า การทำลายล้าง,ความรุนแรงป่าเถื่อนที่แอบแฝงสิงสถิตย์ในวัฒนธรรม มาจากที่เราห่างเหินสัมผัสความเป็นธรรมชาติ และขาดความรัก,ความรู้สึกเอื้ออาทรอย่างที่แม่มีต่อลูก ควรระลึกว่าวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติล้วนเฟื่องฟูมาจากพลังเกื้อหนุนของผู้หญิง เราเจริญวัยเป็นทารกในครรภ์ของสตรีเทพ ราชินี(the empress)คือตัวแทนธรรมชาติ ซึ่งเขา(Haindl)ปรารถนาจะลบล้างอคติเดิมที่มีต่อผู้หญิงที่ว่าเธอเป็นได้แต่เพียงภรรยา,แม่ของลูก ขาดความสามารถที่จะสร้างสรรค์วิทยาการและศิลปศาสตร์ใดๆ

      ในภาพมุมล่างซ้าย ประตูอันวิจิตรบรรจงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม บานประตูเปิดอ้ารับประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เราได้เห็นแสงสว่างแห่งพุทธิปัญญาฉายผ่านออกมา เฉกเช่นทะเลแห่งการบรรลุมรรคผลหลั่งไหลทะลักล้นกระแสธารออกไป กรอบเส้นตรงหกเหลี่ยมรอบผลึกคริสตัลใสบนศีรษะราชินี และดวงตาในรูปปิรามิดสามเหลี่ยมคือ การรู้แจ้งเหนือสภาวะกิเลสตัณหา อันได้แก่ รัก โลภ โกรธ หลง

      ทำนายถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ใหญ่ และการพัฒนาตัวเอง บรรลุความสำเร็จ มีอิสระ ประกอบด้วยความสะดวกสบาย มั่งคั่ง-ร่ำรวย อยู่อย่างปลอดภัย และการได้รับความคุ้มครอง บางทีอาจใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านมากเกินไป ต้องออกไปเปิดหูเปิดตาเสียบ้าง สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ดี ความรักระหว่างแม่กับลูก ชายจะได้พบเกี่ยวข้องกับหญิงสูงศักดิ์ ให้ความอุปการะช่วยเหลือ(ดวงนารีอุปถัมภ์) สำหรับหญิงจะพบแต่ความสุขสบายในบั้นปลาย


II.High Priestess  IV.Emperor
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน