THE ART OF TAROT
XI.Justice : ความยุติธรรม


     ภัยจากธรรมชาติเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นภัยที่นำความเดือดร้อนความทุกข์ยากมาให้มนุษย์ แต่ภัยจากธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เกิดขึ้นเป็นบางแห่ง บางท้องที่เท่านั้น ผิดกับภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งมีอยู่สม่ำเสมอและเป็นภัยที่โหดร้ายอย่างเงียบเชียบ เป็นภัยที่เราชาชินกัน จนกลายเป็นภัยปกติ
     ชาติ กอบจิตติ
      ๒๙ กันยายน ๒๕๒๕


      ธีมของนวนิยายเรื่อง “คำพิพากษา” เต็มไปด้วยความเศร้า สลดหดหู่ภายใต้การดำเนินเรื่องโดยตัวละครเอก(นายฟัก) ซึ่งช่างสุดแสนอาภัพ และโคตรซวยผิดมนุดมนา ทำให้เกิดคำถามในใจเราว่า ความยุติธรรมในโลกนี้มีอยู่จริงหรือไม่? “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” เป็นธรรมะที่ยึดถือได้อย่างแน่นแฟ้น หรือยังคลางแคลงใจ

      ในภาพผู้อาวุโสซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย หรือตัดสินกรณีพิพาทของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน มักจะแต่งชุดแลดูขลังน่าเลื่อมใส มือถือกระบอกเสียง และคฑาอาญาสิทธิ์อันมีรูปแกะสลักเป็นสัญลักษณ์ที่ชนเผ่าบูชา,กราบไหว้มาหลายชั่วคน เช่นเดียวกับเสาหลักขนาดใหญ่ทั้งสองที่ตั้งในกระโจม บ่วงเกลียวเชือกคล้องรอบไหล่ และชุดคลุมสีฟ้าประดับลวดลาย โดยมีคณะลูกขุนนั่งชุมนุมปรึกษากัน แล้วกลั่นกรองมาให้พิจารณาตัดสินอีกทอดหนึ่ง หัวหน้าเผ่าใช่ว่าจะมีอำนาจสูงสุดทุกอย่าง บางครั้งจำเป็นต้องมีคนกลางที่น่าเคารพยำเกรงคอยช่วยเหลือแนะนำ

      ทำนายถึงบุคลิกแห่งความซื่อสัตย์ มั่นคง ไม่แบ่งแยก ลำเอียง และยุติธรรม จงพร้อมรับผิดชอบผลแห่งการกระทำของท่านเอง (อะไรก็ตามที่คนเราเพาะปลูกลงไป เขาจะต้องได้ผลเช่นนั้น !) เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เหตุผลใคร่ครวญพิจารณาก่อนตัดสินใจ การตกลงทำสัญญา นิติกรรม ติดต่อหน่วยงานราชการ คดีความ ความรักมีกฏเกณฑ ์กติกา ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ต้องทำพิธีหมั้น จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง อาชีพเหมาะสมด้านนิติศาสตร์ นักกฏหมาย รับราชการ-รัฐศาสตร์ การปกครอง สถาปนิก งานออกแบบ ตกแต่งภายในที่ค่อนข้างปราณีต ดูมีระเบียบเรีบยร้อย จะรุ่งเรืองPirachan : พิรฌาน