THE ART OF TAROT
XIX.The Sun : ความสำเร็จ



      หนทางไปสู่ความสำเร็จเบื้องต้นมาจากอิทธิบาท ๔ อันประกอบด้วย ๑.ฉันทะ ความพึงพอใจในสิ่งที่กระทำ ๒.วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร เพราะได้ทำสิ่งที่ตัวชอบ ๓.จิตตะ ความมุ่งมั่น เอาใจใส่ และ ๔.วิมังสา ความใคร่ครวญไตร่ตรอง ประเมินผล แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากกระทำได้ดังนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ด้วยความสามารถมิใช่วาสนา

      ในภาพแสดงความงดงามของเหล่ามวลบุปผชาติหลากสีสัน อาทิตย์อมยิ้มเริงร่าทอแสงอันอบอุ่น เช่นเดียวกับเด็กน้อยประดับมงกุฏดอกไม้ ขณะก้มดูเงาสะท้อนตนเองในน้ำด้วยความชอบใจ สีแดงแห่งกำแพงอิฐบ่งบอกถึงชัยชนะ,ผ่านพ้นอุปสรรคซึ่งขวางกั้นท้าทายความรู้สึก ความหมายทางจักรราศี อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนที่ ๕หรือเรือนปุตตะของโลกคือ เด็กๆ-ผู้อ่อนวัย(ลูก-บริวาร),การศึกษา,ชื่อเสียง-เครดิต การลงทุน-แข่งขันและความคิดริเริ่ม อาทิตย์เป็นตัวแทนบุคคลเพศชาย บุคลิกแห่งความองอาจ รักเกียรติ มีความเป็นผู้นำ

      ทำนายถึงการบรรลุผลสำเร็จทั้งอาชีพ และการงาน นักเรียนที่สอบเอ็นทรานส์ หรือสอบชิงทุนจะได้เข้าเรียนในคณะ และสถาบันศึกษาดังตั้งใจ ได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป เป็นช่วงที่มีความสุขสดชื่น ร่าเริง สุขภาพดี ความรักสดใส พบคนถูกใจ รูปร่างหน้าตาดี มีฐานะ-ชื่อเสียง ดวงสมพงษ์กัน   อาชีพด้านศิลปินดารา-นักร้องจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ดังจนฉุดไม่อยู่..!

     ความสำเร็จในวันนี้คือสิ่งเป็นไปไม่ได้ของวันวาน



XVIII.moon  XX.judgement
Tarot Menu

Pirachan : พิรฌาน