นิตยสารทรงคุณค่าน่าสะสม
1 -3

TIME Long Live the King RAMA 9
1.

     เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ(๗๒ พรรษา)ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิตยสารไทม์-เอเชียได้อันเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ขึ้นหน้าปกรายสัปดาห์ฉบับที่ ๑๕๔(๖ ธันวาคม ๒๕๔๒) สาระในฉบับได้กล่าวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพอสังเขป เพื่อเสริมความเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงสถิตย์เป็นที่เคารพสักการะ รักใคร่ของชาวไทยทั้งแผ่นดิน นอกจากนี้ไทม์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์กษัตริย์ประเทศในเอเชียเช่น ญี่ปุ่น,เนปาล,บูรไน ภูฐาน และกัมพูชา นิตยสารฉบับนี้ต้องเพิ่มยอดจองหลังจากจำหน่ายหมดในช่วงแรกตามปกติ

TIME person of the century - albert einstein
2.

     ในช่วงสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 นิตยสารไทม์(TIME December 31,1999) ได้ยกย่อง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein)ยอดนักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบล และทฤษฎีสัมพัทธภาพอันลือลั่นให้เป็น บุคคลแห่งศตวรรษ(Person of the Century) นิตยสารฉบับนี้มีความหนาขนาด 244 หน้าบรรจุแน่นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญต่างๆทั่วโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหลายในทุกด้าน ไม่ว่านักการเมือง,นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน และคีตกวี ควรค่าแก่การเก็บไว้อ้างอิง นอกจากนี้ยังอธิบายว่าเหตุใด อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์จึงไม่สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งศตวรรษด้วย!

Reader's Digest ฉบับปฐมฤกษ์ พิมพ์เล่มแรกในประเทศไทย
3.

     เพราะความเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของนิตยสาร"สรรสาระ"(Reader Digest) ซึ่งถือกำเนิดในบรรณพิภพฉบับภาษาไทยเมื่อ เมษายน 2539 และยังพิมพ์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอถึงปัจจุบัน นัยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการนิตยสารภาษาไทย จะได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระสู่ความเป็นสากล ฉบับนี้มีบทความ"เข้าใจอิสลามให้ถ่องแท้"หน้า 108-112 ซึ่งส่งเสริมความคิด,ทัศนคติ อันถูกต้องต่อชาวมุสลิม          


  Pirachan : พิรฌาน
Vol. [ 1 - 3 ] [ 4 - 6] [ 7 - 9 ] [ 10 -18 ] [ 19 - 20 ] [ 21 - 25 ] [ 26 - 29 ] [ 30 - 33 ] [ home ]