พระกริ่งไพรีพินาศ ๒๔๙๕ 

     พระกริ่งไพรีพินาศ ทางวัดบวรนิเวศจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ(ชื่น นพวงศ์)ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา โดยจำลองพุทธลักษณ์จาก พระพุทธรูปธยานิพุทธเจ้าประจำวัดซึ่งเป็นศิลาขนาดย่อม หน้าพระเพลา ๑ คืบ ๔ นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี ๑ ศอก มีเศษไม่ถึงนิ้ว ปางประทานพรสมัยศรีวิชัย เล่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังผนวชในราวปี พ.ศ.๒๓๙๑ และได้ถวายพระนามว่า "พระไพรีพินาศ" มูลเหตุที่ถวายพระนามดังกล่าวก็เนื่องจาก ในระยะเวลานั้นหม่อมไกรสรซึ่งเป็นไพรีสำคัญของพระองค์ ได้รับพระราชอาญาให้สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคา เมื่อวันพุธเดือนอ้าย แรม ๓ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๓๙๑ จึงได้พระราชทานนามดังกล่าว เป็นนิมิตมงคลอันประเสริฐ ปัจจุบัน "พระไพรีพินาศ" ดังกล่าวนี้ประดิษฐานอยู่ที่เก๋งประจำซุ้มจตุรทิศด้านทิศเหนือของมหาเจดีย์ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๔๙๕ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร อันประกอบด้วยวัตถุมงคลดังต่อไปนี้
     ๑.พระบูชาไพรีพินาศขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๔ นิ้ว แต่ถ้าวัดจากฐาน
ถึงยอดพระรัศมี ๗ นิ้ว
     ๒.พระกริ่งไพรีพินาศ
     ๓.พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ
     ๔.เหรียญพระไพรีพินาศ

     พระกริ่งไพรีพินาศในภาพเป็นพิมพ์นิยม(บัวเหลี่ยม)ลอยองค์ หล่อสร้างด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ บรรจุเม็ดกริ่งแบบ "กริ่งนอก" หมายถึงใช้สว่านเจาะที่ใต้ฐานให้เป็นรูพอประมาณ แล้วจึงบรรจุเม็ดกริ่งลงไป จากนั้นก็ใช้แผ่นทองชนวนตีปิดไว้ ส่วนกรรมวิธีการหล่อแบบถอดหุ่นเทียนแล้วพอกด้วยดินนวลหรือดินผสมขี้วัว หลังจากนั้นจึงติดช่อแล้วใช้ความร้อนสำรอกหุ่นเทียนออก ก่อนเททองหล่อพระ

     ปัจจุบันค่านิยมเช่าหาองค์ในภาพข้างล่าง สภาพสวย 80% ไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท และค่อนข้างหายากแล้ว พุทธคุณเด่นดังด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ ศัตรูที่คิดปองร้ายมักจะแพ้ภัยตนเองสมกับชื่อพระจริงๆ เหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ควรมีไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล(ข้อมูลจากนิตยสารมหาโพธิ์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓๕๐ : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ )
سǵѧ㨴¤Ѻ[ Home ]